Dahilde İşleme İzin Belgesi Alımı

Dahilde İşleme İzin Belgesi Alımı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (D.İ.İ.B.)

Dahilde İşleme İzin Belgesi ;2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejim Tebliği’nin Hükümleri Uygulanmaktadır.


DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KULLANIM FAYDALARI

*İthalat Gümrük vergileri,KDV-ÖTV ile diğer vergi ve fonlardan muafiyet.

*Vergi,Resim ve harç istinası , KKDF istinası

*Ticaret Politikası önlemlerine tabi olmama

*KDV’de Tecil-Terkin sistemi çerçevesinde yurt içi alım gerçekleştirilmesi

*İndirimli teminat kullanımı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (D.İ.İ.B.) ALIM SÜREÇLERİ

Dahilde İşleme İzin Belgesi Müracaatı için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir ;

•           İmza sirküleri (noter onaylı ve asıl )

•           Ticaret sicil gazetesi ( aslı veya noter onaylı )

•           Vergi daire yazısı ( Vergi Levhası aslı ve noter onaylı  )

•           İhracatçı birliği üyelik Belgesi

•           Firma Tanıtım Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanacaktır )

•           Başvuru dilekçesi

•           SSK Bildirgesi ; son 12 aylık   (her takvim yıllı ile yenilenecektir ) döneme ait

•           Elektrik Faturası son (her takvim yıllı ile yenilenecektir) döneme ait

•           Kapasite Raporu ( DİİB ile yapılacak ürüne ait bilgilerin bulunduğu )

•           Taahhütname (noter onaylı )


*Elektronik ortamda yetki çerçevesinde başvuru


*Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Başvuru yapıldıktan sonra 3 ila 5 iş günü içinde sonuçlandırılır.


* Profesyonel Ekibimiz ile Dahilde İşleme İzin Belgenizi alabilir , daha detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz.