Dış Ticarette Teslim Şekilleri & Ödeme Şekilleri Eğitimi

Dış Ticarette Teslim Şekilleri & Ödeme Şekilleri Eğitimi

Dış Ticarette Teslim Şekilleri(INCOTERMS 2020) & Ödeme Şekilleri Eğitimi uzman eğitmenlerimiz ile birlikte verilmektedir.

 

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ VE FİYATLAMA (INCOTERMS 2020)
-EXW İşyerinde Teslim
-Teslim Şekiller ininin Dayanağı ve Amacı
-Tarafların Yükümlülükleri
-Yasal Teslim Noktası
-Riskin Geçişi
-Masraf ve Maliyetin Taraflar Arasındaki Dağılımı
-Teslim Şekillerinin E, F, C, D Grup olarak tanıtımı
-FCA Taşıyıcıya Masrafsız
-FAS Gemi Doğrultusunda Masrafsız
-FOB Gemide Masrafsız
-CFR Mal Bedeli ve Navlun
-CIF   Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun
-CPT Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim
-CIP  Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim
-DAP Belirlenen Yerde Teslim
-DPU Belirlenen yerde Boşaltılmış Olarak Teslim
-DDP Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim    

DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ VE TAŞIDIKLARI RİSKLER

-Ödeme Şekillerinin Taraflar Açısından Önemi
-Ödeme Şeklinin Seçiminde Dikkat edilmesi Gereken Unsurlar
-Peşin Ödeme (Down payment/ Advance payment)
*  Tanımı

*  İşleyişi

*  Tarafların dikkat etmeleri gerektiği hususlar ve olası riskler

Mal Mukabili ödeme (Open Account / Cash Against Goods)
*  Tanımı

*  İşleyişi

*  Tarafların dikkat etmeleri gerektiği hususlar ve olası riskler

Vesaik Mukabili Ödeme ( Collectıons/ Cash Agaınst Documents)
*  Tanımı ve Dayandığı Mevzuat UCP 522

*  İşleyişi

*  Tarafların dikkat etmeleri gerektiği hususlar ve olası riskler

Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit)
*  Tanımı ve dayandığı Mevzuat UCP 522

*  İşleyişi

*  Tarafların dikkat etmeleri gerektiği hususlar ve olası riskler

Akreditifli Ödeme (Letter Of Credit
*  Akreditifin Tanımı/İşleyişi, Dayandığı Mevzuat (UCP 500)  

*  Taraflar

*  Akreditifin İthalatçıya Sağladığı Yararlar

*  Akreditifin İhracatçıya Sağladığı Yararlar

*  Akreditifli Ödeme Sisteminde Bankaların Rolü

*  Akreditif Metninde Mutlaka Bulunması Gereken Bilgiler

*   UCP 600 Kuralları Çerçevesinde Akreditif Metninin Analizi (ithalatçı ve ihracatçı açısından)

*  Katılımcılar Tarafından Gerçekleştirilecek Uygulamalı Akreditif Açılışı

Akreditif Çeşitleri
*  Gayrıkabili rücu/Dönülmez Akreditif (Irrevocable L/C)

*  Teyitsiz Akreditif (Unconfirmed L/C)

*  Teyitli Akreditif (Confirmed L/C)

*  Garanti Akreditifleri (Stand by L/C)

Ödeme Şekilleri İtibariyle Akreditifler
*  Vesaik İbrazında Ödemeli (Sight Payment)

*  Poliçe Kabullü (Acceptance)

*  Belirlenen Bir Vadede Ödeme (Deferred Payment)

*  Peşin Ödemeli (Red- Green Clause Akreditif)

Finansman Özellikli Akreditifler
*  Döner/Rotatif Akreditif ( Revolving L/C)

*  Devredilebilir Akreditif /Transferable L/C)

*  Karşılıklı Akreditifler (Back to Back L/C)