Dış Ticaret Eğitimi

Dış Ticaret Eğitimi

- İhracat Mevzuatı Eğitimi
- İthalat Mevzuatı Eğitimi
- İthalatta Vergi Hesaplamaları Eğitimi
- Dış Ticarette Kullanılan Belgeler Eğitimi
- INCOTERMS 2020 Dış Ticarette Teslim Şekilleri ve Ödeme Şekilleri Eğitimi
- Gümrük Vergilerinin Hesaplanması Eğitimleri
- Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Eğitimi
- İthalat Tebliğleri Eğitimi
- Dış Ticaret Uygulamaları ve Riskler Eğitimi
- Akreditif Uygulamaları ve Akreditif Okuma Yöntemleri Eğitimi
- Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı Eğitimi
- Dış Ticaretin Finansmanı ve Finansman Ürünleri Eğitim
-Dış Ticarette Teslim Şekilleri,Ödeme şekilleri ve Taşıdıkları Riskler Eğitimi
-Dış Ticaret Uygulamaları ve Risk Yönetimi Eğitimi
-Akreditif Uygulamaları ve Akreditif Okuma Yöntemleri (UCP 600 Madde Yorumları ve Uygulamaları) Eğitimi